Margret Coaching

Numerologie

Evolutie is de wet van het leven

Het getal is de wet van het heelal

Eenheid is de wet van God

"Pythagoras"

Getallen hebben ons iets te vertellen en hebben op talloze manieren invloed op ons dagelijks leven en een van de oudste daarvan is de occulte wetenschap Numerologie.

De oude Egyptenaren, Grieken, Hindoes en meer oude volkeren ontwikkelden allemaal hun eigen getallenstelsel en tot op de dag van vandaag wordt de numerologie voortdurend aangepast en verder uitgewerkt door mensen.

Binnen mijn beleving is niks “toeval” en zeker niet datum en tijdstip van onze geboorte. Er zijn verschillende werkwijzen en rekenschema’s om tot analyses van het karakter te komen en ze zijn allemaal prima en geven stuk voor stuk veel inzicht.

Ik heb mijn eigen wijze en beperk mij tot een korte berekening die ik snel kan doen terwijl ik in gesprek ben en mijn kracht ligt hier in dat ik in een oogopslag een heel aantal kernpunten waarneem waar men zich in herkent en “aha” momenten opleveren. Mijn ervaring hiermee is dat het heel verhelderend werkt. Ook kan ik numerologisch kijken naar banden met andere personen, bv in verhouding tot partner of kind, ouders enz. Ik kijk naar hoe men naar buiten over komt, het innerlijk, levensles, blokkade/blinde vlek, confrontaties om maar even een paar punten te noemen. Nieuwsgierig geworden? Met respect en enthousiasme duik ik graag in jouw persoonlijke data.

Lieve groet,

Margret